Kruse Smith

Kanalsletta 4, Stavanger
Tlf: 51 44 42 00
Samarbeidspartner siden 2003

Nettside

Kruse Smith er Norges sjette største entreprenør og en betydelig eiendomsutvikler. Konsernets primære markedsområde er Sør-Norge, men engasjementet strekker seg over hele landet. Selskapet har delt sin aktivitet inn i forretningsområdene bygg, byggfornyelse, anlegg og bolig- og eiendomsutvikling.

Kontaktpersoner
Geir Endresen – kontaktperson
geir.endresen@kruse-smith.no – 934 42 960

Rune Hognestad – daglig leder
rune.hognestad@kruse-smith.no 

Morten Knutsen – innkjøpsansvarlig
morten.knutsen@kruse-smith.no